Žluťásek borůvkový – Colias palaeno (Linnaeus, 1761)

Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, Šumava (VI. 2012)
Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, Šumava (VI. 2012)
Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, Šumava (VI. 2012)
Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, Šumava (VI. 2012)
Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, kopulace, Šumava (VI. 2012)
Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, kopulace, Šumava (VI. 2012)
Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, samice při kladení. Šumava (VI. 2012)
Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, vajíčko, Šumava (VI. 2012)
Žluťásek borůvkový – Colias palaeno, detail vajíčka, Šumava (VI. 2012)