Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)

Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♀, Ralsko (VI, 2011)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Ralsko (VIII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♀, Ralsko (VIII, 2009)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VII, 2008)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♀, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♀, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♀, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♀, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, NP Podyjí (VII, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♀, Milovice (VII, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♀, Milovice (VII, 2007)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae ♂, Rudnik (VI, 2006)