Ohniváček černočárný - Lycaena dispar (Haworth, 1803)

Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♂, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♂, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♂, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♀, Drahy (VIII, 2009)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♂, NP Podyjí (V, 2007)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♂, NP Podyjí (V, 2007)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♂, NP Podyjí (V, 2007)
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar ♂, NP Podyjí (V, 2007)