Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Ralsko (VIII, 2010)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Ralsko (VIII, 2010)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Kurdějov (VII, 2009)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Zebín (VIII, 2009)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Zebín (VIII, 2009)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Zebín (VIII, 2009)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Zebín (VIII, 2009)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Střevač (IX, 2009)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Střevač (IX, 2009)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Střevač (IX, 2009)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Milovice (VIII, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Prachov (VII, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Prachov (VII, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Prachov (VII, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Prachov (VII, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Prachov (VII, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Prachov (VII, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Milovice (VI, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Havraníky (VII, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Zahrady pod Hájem (VI, 2007)
Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas, Třeboň (VIII, 2006)