Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus vajíčko, Ralsko (VI, 2013)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus vajíčko, Ralsko (VI, 2013)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus vajíčko, Ralsko (VI, 2013)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Boršov (VII, 2011)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, Ostružno (VII, 2010)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, Ostružno (VII, 2010)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Milovice (V, 2010)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Milovice (V, 2010)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, NP Podyjí (V, 2009)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, NP Podyjí (V, 2009)
k černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Ostružno (V, 2009)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, Ralsko (V, 2009)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Ralsko (VII, 2009)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, NP Podyjí (V, 2008)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, NP Podyjí (V, 2008)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, NP Podyjí (V, 2008)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, NP Podyjí (V, 2008)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, NP Podyjí (V, 2008)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Milovice (VII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, Milovice (VII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, Milovice (VII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, Milovice (VII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Milovice (VII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Lukavec (VIII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Lukavec (VIII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Lukavec (VIII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, NP Podyjí (VII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, NP Podyjí (VII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, NP Podyjí (VII, 2007)
Ohniváček černornskvný - Lycaena tityrus ♂, Milovice (V, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, NP Podyjí (VII, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, Milovice (V 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, NP Podyjí (V 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♀, NPP Váté písky (VI, 2007)
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus ♂, Rudník (VII, 2006)