Okáč metlicový - Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)

Okáč metlicový - Hipparchia semele, Koněprusy (VIII, 2010)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Koněprusy (VIII, 2010)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Zlatý kůň (VIII, 2009)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Koněprusy (VIII, 2010)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Koněprusy (VIII, 2010)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Koněprusy (VIII, 2010)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Koněprusy (VIII, 2010)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Koněprusy (VIII, 2010)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Zlatý kůň (VIII, 2009)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Zlatý kůň (VIII, 2009)
Okáč metlicový - Hipparchia semele, Zlatý kůň (VIII, 2009)