Přástevník starčkový - Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

Přástevník starčkový - Tyria jacobaeae, Milovice (VII, 2007)